an d’pompel net vergiëssen

Bei deem schéine Wiëder, dat lo dobaussen herrscht, wir ët dach mol rem eng Iddi fir de Velo eraus zë huëlen an ë kléngen Tiirchen zë dréien. De Site vun der “Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ” kann dobäi vläit hëllefen.
Link

This entry was posted in Personal & Hobbies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>