happy luxembourg

Ë Stéck Radiosgeschicht huët “Radio Luxembourg” geschriwwen, ë Sender deen tëschent 1933 an 1992 a besonnesch an de Joren nom 2. Weltkrich. aktiv un der europäescher Geschicht Deel gehollt huët. Dëse Site (dee leider nemmi geupdated gett) huët eng interessant Zäitlinn mat klengen Extraiten aus dem Programm.
Link

This entry was posted in Entertainment, Kultur, News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>