media bomb

Gëscht wor d’hallef Staad Lëtzebuerg wéngst engem Bommenalarm gespaart. Als éischt hat ët geheescht, Gemengenarbechter hätten bei der däitscher Ambassade eng Këscht vergiëss an dunn wir natirlech direkt mol als éischt ugehol gin, datt dat eng Bomm wir. Iergendwéi huet dat mech dunn un eng Kampagne d’läscht Woch zu Boston erënnert (Stëchwuërt: Mooninite); eng Guerilla-reklamm fir eng Cartoonserie hat do ähnlech Auswirkungen. Als Gag hat ech lo fir, foljhend Photomontage hei ze posten, mee leider ass meng Iddi vun der Realitéit ageholl gin. Dat gëscht wor nämlech och ë Publicity-Gag.

Moonilux

Ët stellen sëch mir awer verschidde Froën dobäi:
- Ech weess net, wéi di 50 Objeten ausgesin hun (Këschten?), mee firwat gëtt par défaut mol dovun ausgaangen, datt ët direkt Bomme missten sin?
- Firwat gouf néirens an de Medien (Internet, Radio, Traffik Info) drop opmierksam gemaat, datt een net soll an d’Verkéiersgewulls an der Staad fuëren? Kruuten d’Medien do ë Maulkuërf, fir datt d’Police sëch net ze vill blaméiert? Éischt spéit Owes, wi schon alles riwwer wor, gouf dunn och driwwer bericht.

This entry was posted in News, Nonsens. Bookmark the permalink.

2 Responses to media bomb

  1. pa says:

    Iwan, gëff dech lo, soss gëss de hei och gebanned, sou wi op all deenen aaneren Plaazen och.

  2. pa says:

    Gëff dech mat deem Kaabes. A vernenn keng Leit hei, soss muss ech deng Kommentarer läschen.

    Update: Ech hun do ë bessen an de Kommentarer gebotzt, duerfir fehlen der lo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>