Monthly Archives: December 2008

the one and only

egalwaat.lu wënscht ëlo schon sénge Liëser schéin Feierdeeg an erënnert dorun, datt dese Site och fir d’nächst Joer nach ëmmer mat 3 ‘a’en geschriwwe gëtt. Schlecht nogemate Kopien solle weg. ignoriéiert gin (nei Liëser, di séch vertippt hun, sin awer … Continue reading

Posted in Intern, Internet & PC | 8 Comments