Monthly Archives: May 2009

faustirolling

Di lëtzebuergesch Äntwert op rickrolling: faustirolling. Hei hudd der ët fir d’éischt gesinn! Link Di lëtzebuergesch Äntwert op rickrolling: faustirolling. Hei hudd der ët fir d’éischt gesinn! Link

Posted in Entertainment | 4 Comments